Met Jelle op snuffelcollege

In de maand september hebben Jelle en ik de groepen 1 en 2 van de Basisschool de Zuidvenne in Veelerveen bezocht voor het Snuffelcollege van de Sophiavereeniging. Hierbij hebben wij in 3 afzonderlijke lessen de kinderen geleerd hoe je een hond kan benaderen. Op die manier kunnen niet alleen hondenbeten bij kinderen voorkomen worden, maar er wordt ook een basis gelegd voor meer begrip en respect voor dieren waar we mee leven. Want wie op jonge leeftijd de dierentaal leert begrijpen en weet dat dieren wezens zijn met gevoel en een eigen waarde, zal ook later beter met ze omgaan.

Jelle wordt gekeurd op de tafel

De eerste keer heb ik met behulp van handpop Oscar de kinderen geleerd hoe je een hond benaderd en hoe je een hond aait. Hierbij moet vooral altijd eerst aan de eigenaar van de hond gevraagd worden of de hond wel geaaid mag worden. Ook dat je een hond geen pijn mag doen en kinderen alleen met een hond mogen spelen als er een volwassene bij is. Een hond niet storen als hij ligt te slapen in de mand en niet schreeuwen en wegrennen. We hebben samen veel over hondenverhalen gesproken. Wat er allemaal uit die kleine mondjes komt!

De tweede keer heb ik eerst met de handpop de lesstof herhaald van de eerste les en vervolgens kwam Jelle jr. in de klas en mochten de kindertjes doen wat ze met de handpop hadden geoefend. Voor sommige was het zelfs nog een beetje eng en kon dit aan de hand van de juf gebeuren. In deze les heb ik ook uitleg gegeven over de lichaamstaal van een hond en over communicatie met een hond.

Bij de laatste keer was alles al heel gewoon voor de kindertjes en wisten ze precies wat wel en niet te doen bij een hond en wat zeker niet te doen bij een loslopende hond.

Ook hoe je een hond moet kammen en wat een hond verder allemaal aan verzorging nodig heeft hebben ze in de lessen allemaal geleerd.

Na afloop kregen de kindertjes allemaal een Snuffeldiploma als teken dat ze de lesstof goed hadden begrepen.

Het was heel leuk om kindertjes zo jong al bij te brengen hoe goed om te gaan met de viervoeters. Jelle heeft zich in zijn eerste Snuffelcollege bewezen een echte aaihond te zijn.

Marjolein Breekveldt en Gennin’s Jelle jr. Brown Sable