Hond & Kind-project

Jong geleerd is oud gedaan. Dat is de mening van de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, die al sinds 1867 een einde wil maken aan dierenleed via voorlichtingsprojecten en –campagnes. Het Hond & Kind-project is erop gericht kinderen spelenderwijs te leren hoe ze het gedrag van honden moeten interpreteren. Op die manier wordt de basis gelegd voor een veilige en respectvolle omgang met dieren en kunnen hondenbeten voorkomen worden.

Het Hond & Kind-project werd in 1992 in Nederland opgestart door Loes van den Bogaard onder de naam Oscar en Rufus, met als doel het aantal bijtincidenten in Nederland te verminderen door middel van het geven van voorlichting. In 1994 besloot de Sophia-Vereeniging het project financieel te steunen en sinds 1 januari 2001 is het project officieel onderdeel van de Vereeniging, met de nieuwe naam Hond & Kind. Vrijwilligers gaan daarbij met speciaal geteste honden naar basisscholen, om kinderen in drie lessen te leren hoe ze veilig met honden omgaan. Op die manier kan het aantal hondenbeten bij kinderen beperkt worden en zullen er minder honden als gevolg van een bijtincident in het asiel terecht komen of worden geëuthanaseerd. Bovendien draagt de Vereeniging op deze manier bij aan meer begrip en respect voor de dieren waar we mee leven.

Voor de klas staan

Bij het Hond & Kind-project zijn heel wat mensen betrokken. Zo zijn er landelijk tientallen vrijwilligers met hun hond actief en diverse hondenschooleigenaren worden opgeleid om de Hond & Kind-gedragstest af te nemen. Bovendien zijn er natuurlijk de scholen waar de vrijwilligers lesgeven, de docenten die lesgeven in het lesgeven en niet te vergeten: honderden enthousiaste kinderen!

Van al deze personen vormt de Hond & Kind-vrijwilliger de basis van het project. In drie lessen leert hij of zij kinderen van de laagste groepen van de basisschool hoe ze het gedrag van honden moeten interpreteren. In de eerste les maken de kinderen kennis met een handpop en krijgen ze les in het benaderen van honden. Tijdens de tweede en derde les komt er een hond mee de klas in en wordt de theorie in praktijk gebracht. De ervaring leert dat veel kinderen hun angsten overwinnen en zich na deze drie lessen bewust zijn van de gevaren en het plezier die een hond met zich mee kan brengen. Uiteraard staat de veiligheid van de kinderen voorop en is het van groot belang dat een hond vriendelijk en geduldig is in de omgang met de kleintjes.

Aan de slag als Hond & Kind-vrijwilliger

In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan het Hond & Kind-project. Dat levert positieve reacties op van enthousiaste ouders en vooral ook veel aanmeldingen van scholen. De Sophia-Vereeniging is dan ook continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die haar Hond & Kind-team komen versterken. Deze vrijwilligers moeten echter wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Allereerst is het hebben van een geschikte hond noodzakelijk, die is ingeënt tegen hondenziekte en parvo, een basiscursus heeft gevolgd bij een hondenschool en minimaal 18 maanden en maximaal 8 jaar oud is. Dit hoeft niet per se de eigen hond te zijn, maar hij moet wel vallen onder de WA-verzekering van de eigenaar. De hond moet de Hond & Kind-gedragstest met goed gevolg doorlopen en in de eerste plaats kindvriendelijk en stressbestendig zijn. Als het dier zich bevindt in een klaslokaal gevuld met kleine kinderen, dan moet het natuurlijk wel lawaai en plotselinge geluiden kunnen verdragen! Een schoolbezoek moet ook voor de hond een prettige ervaring zijn. Daarnaast moet de hond goed gehoorzamen en rustig blijven liggen als het baasje bezig is met lesgeven.

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij het leuk vindt om met kinderen te werken en dit met enige regelmaat kan en wil doen tijdens schooluren. Bovendien dient de vrijwilliger te beschikken over de nodige kennis met betrekking tot hondengedrag. Nadat de hond geslaagd is voor de test, volgt de vrijwilliger een workshop Lesgeven en loopt hij of zij stage bij een ervaren vrijwilliger. Vervolgens krijgt de vrijwilliger een certificaat en kan hij of zij zelfstandig voor de klas staan. Eenmaal aan de slag, dan is de vrijwilliger ervoor verantwoordelijk dat de kinderen op een verantwoorde wijze de kennis tot zich kunnen nemen en dat het contact met de scholen goed verloopt. Bovendien neemt de vrijwilliger zelf initiatief om scholen te benaderen voor het project en is hij of zij het visitekaartje voor Hond & Kind.

Ontvangt u grag meer info rmatie over het Hond & Kind-project of wilt u ook aan de slag als vrijwilliger? Neem dan contact op met de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren via 020 – 623 61 67 of hondenkind@sophiavereniging.nl.