Gentle, Oskar en Marjolein geven cliënten les

Jaarlijks vinden er in Nederland ongeveer dertigduizend hondenbeten plaats. De incidenten worden vaak veroorzaakt do or de onvoorbereide confrontatie tussen mens en dier. Om het aantal incidenten, voor al waar het kinderen betreft, zo veel mogelijk terug te dringen, startte de Sophia-Vereeniging het project ‘Sophia Snuffelcollege’. Het project loopt al lange tijd met groot succes op een aantal basisscholen. Maar ook binnen Icare De Trans.

Sinds januari dit jaar bezoekt Sophia-medewerkster Marjolein Breekveldt elke dinsdag de locatie Mariëncamp om daar aanstaande bewoners van de wijk Rolde-Zuid vo or te bereiden op hun verblijf in een omgeving waar huisdieren een vaste fact or zijn. Marjolein doet dat overigens niet alleen. Ze wordt bijgestaan do or een tweetal vaste assistenten: haar hond Gentle en de handpop Oskar.

Marjolein is al vele jaren actief als vrijwilligster voor het project ‘Sophia Snuffelcollege’ van de Sophia-Vereeniging. Het project was in eerste instantie opgezet vo or kinderen in het basisonderwijs. Daar heeft het al lange tijd bewezen zeer effectief te zijn. Dinsdag 26 januari bracht ze haar eerste bezoek aan Icare De Trans, om met haar vaardigheden ook enkele cliënten wegwijs te maken in de omgang met honden. In de eerste les gebeurt dat nog met behulp van Oskar, een handpop. Bij latere lessen maakt Gentle haar entree. Gentle is een speciaal voor dit project getrainde hond. Glansrijk doorliep het beestje de bijbehorende gedragstest, waarin ze speciaal werd getest op ‘kindvriendelijkheid’. Samen leren Marjolein, Oskar en Gentle de cliënten op de juiste manier met honden om te gaan. Dat wil zeggen: hoe ze een hond het best kunnen benaderen, wat de verschillende reacties van een hond betekenen en hoe ze daar op moeten reageren.

Meer weten?

Zoals gezegd is het primaire doel van de Sophia-Vereeniging het terugdringen van het aantal bijtincidenten tussen hond en mens. Dat is niet alleen een fijn streven vo or het slachtoffer, maar ook beter vo or de reputatie van de dader. Het project bleek bij uitstek geschikt vo or de cliënten van Icare De Trans die straks als bewoners van de wijk Rolde-Zuid ook met huisdieren zullen wor den geconfronteerd. Wie meer wil weten over het verloop van dit bijzondere project binnen Icare De Trans, kan contact opnemen met Gesien Broekhuijsen , telefoon 0592-247419. Wie meer wil weten over de or ganisatie, verwijzen we graag naar de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, telefoon: 020-6236167, of e-mail: hondenkind@sophiavereniging.nl.